Japanese| English

Members(2020)

Professor

 • Masayuki YAMAMURA   E-mail:my

Visiting Professor

 • Atsushi YOSHIKAWA
 • hiroshi NAGAHASHI

Reasercher

 • Tou HOEN
 • Shoya YASUDA

Reaserch Fellow

 • Ken KOMIYA   E-mail:komiya
 • Akihumi NISHIDA

Secretary

 • Humie NISHI
 • Hiroko SUNAKAWA

D3

 • Takahumi HAYASHI
 • Hiroshige HAMANO
 • Naoki HUKUDA
 • Rooprayochsilp Athip(Sai)
 • Kohei KAI
 • Kense TODO
 • Akinobu SAKATA
 • Hideki TAKIZAWA

D2

 • Yusuke YANAGITA
 • Tomonori SANO
 • Sumaira Erum Zaib

M2

 • Masahiro SUGASAWA
 • Lin Miao
 • Pan Jiateng
 • Wang Xin Miao
 • Hiroki TAKATA
 • Tomoyuki HIRANUMA
 • Deng Yifan

M1

 • Keiya UCHIDA
 • Akari OKAJIMA
 • Hironori SEKIDO
 • PAN JIANQI
 • Isana MAKABE

B4

 • Shunsuke AOKI
 • Ryota ISHIZAWA