Japanese| English

Members(2019)

Professor

 • Masayuki YAMAMURA   E-mail:my

Assistant Professor

 • Ken KOMIYA   E-mail:komiya

Visiting Professor

 • Atsushi YOSHIKAWA

Post Doctor

 • Teruya ENOMOTO
 • Hiroshi NAGAHASHI
 • Hoen TO
 • Akifumi NISHIDA
 • Shoya YASUDA

Technician

 • Tiduru NODA

Administrative Support Staff

 • Fumie NISHI
 • Maki TAKAHASHI

D3

 • Takafumi HAYASHI
 • Motohiro AKIKAWA
 • Yasunori IRIZASA
 • Hiroshige HAMANO
 • Naoki FUKUDA
 • Rooprayochsilp ATHIP
 • Shiso TYO
 • Kohe KAI
 • Kense TODO
 • Dharmatti Roopa
 • Akinobu SAKATA

D2

 • Hideki TAKIZAWA

D1

 • Yusuke YANAGIDA
 • Tomonori SANO

M2

 • Sumaira Erum Zaib
 • Ryoma AOKI
 • Asuma KATO
 • Masahiro SUGASAWA
 • Katsuyuki HIGA
 • Ryuga YOSHIDA

M1

 • BALIGA Aishwarya
 • ZHANG Zhiyang
 • Ayaka TODA
 • Yosuke HIRANO
 • Maho TANIGUTI
 • Syuntaro SATO

B4

 • Naoto TOYAMA
 • Yuriko YAMADA
 • Masaya ISHIKAWA