Japanese| English

Members(2023)

Professor

 • Masayuki YAMAMURA   E-mail:my

Reasercher

 • Hiroshi NAGAHASHI
 • Tou HOEN
 • Motohiro AKIKAWA
 • Shoya YASUDA

Reaserch Fellow

 • Atsushi YOSHIKAWA
 • Ken KOMIYA   E-mail:komiya
 • Akihumi NISHIDA

Secretary

 • Humie NISHI
 • Hiroko SUNAKAWA

D3

 • Naoki HUKUDA
 • Kense TODO
 • Akinobu SAKATA
 • Hideki TAKIZAWA
 • Tomonori SANO
 • Yusuke YANAGITA

D2

 • Pan Jiateng

D1

 • Han QIUHAN

M2

 • Shigetoku ARIMICHI
 • Sou HATTORI
 • Keisuke HARADA
 • Yuma YAMAMOTO
 • Wang BAIHAN

M1

 • Zhang YONGWEI
 • Naoki KURAKATA
 • Wang PENGFEI
 • Sun PICHEN

B4

 • Yuki WAKAO
 • Kazuma HAMATANI
 • Sota HATANAKA
 • Takumi SHIMIZU