Japanese| English

Members(2017)

Professor

 • Masayuki YAMAMURA   E-mail:my

Assistant Professor

 • Ken KOMIYA   E-mail:komiya

Technician

 • Tiduru NODA

Post Doctor

 • Teruya ENOMOTO
 • Akihumi NISHIDA

D3

 • Hiroe KAWABATA
 • Takafumi HAYASHI
 • Motohiro AKIKAWA
 • Rooprayochsip ATHIP
 • Zicong ZHANG
 • Hiroshige HAMANO
 • Naoki HUKUDA
 • shyouya YASUDA

D2

 • Kouhei KAI
 • Kensei TODO

M2

 • Yuki SHIMADA
 • Masahumi SEKIDO
 • Kohei MATSUZAWA
 • Yusuke YANAGITA
 • Ding KEDI

M1

 • Ryoma AOKI
 • Asuma KATO
 • Masahiro SUGASAWA
 • Katsuyuki HIGA
 • Ryuga YOSHIDA

B4

 • Ayaka TODA
 • Yosuke HIRANO